Seahorse Winery
independent winemaker
Jerusalem mountains

info@seahorsewines.com

054-4843495 02-5709834

יקב סוסון ים
בר גיורא - הרי ירושלים
יקב בוטיק עצמאי
You Are Viewing

A Blog Post

מרוץ השליחים

החיים הם מרוץ שליחים.

סבא שלי רץ,  מסר את המקל לאבי, ונעצר. 1938.

אבא שלי רץ, מסר לי את המקל, והסתלק. 2001.

עכשיו אני רץ. מתישהו אמסור את המקל.

ויש גם מרוצים אחרים. ומקלות אחרים. אמיר גוטפרוינד כתב את “הר האושר”. הוא מצטט משפטים, חלקי שירה שכתב תומס טראנסטרומר.  אמרתי לעצמי שאני חייב להשיג את ספר שיריו שתורגם לעברית. חייב.

טראנסטרומר כתב ומסר את המקל לגוטפרוינד. גוטפרוינד כתב ומסר את המקל לי…

אתמול זה קרה. יצאנו לבלות בעיר הגדולה. היתה סיבה. היה יום… ליום הזה היה לילה… בדרך למסעדה עצרנו בחנות שהבטיחה להזמין. יש! ישבתי וקראתי בדמדומי המסעדה, לאור הנר בין המנות… איזה אושר.

לפני שנים רבות, אמר לי מורה בבית הספר לקולנוע בקליפורניה, שאם היצירה היא לא “נעימה”, עוסקת בכאב, בדידות, מוות וכו, צריך לצקת בה יופי. יופי הטמון ונובע  באיך, לא בתוכן.             היופי של צירופי הצבעים, הצלילים, המילים, האור, הקומפוזיציה.                                             מה שנאמר, ומה שנבחר לא להיאמר.                                                                         במחשבה תחילה.                                                                                                                     בכוונה.                                                                                                                         כוונה עמוקה.

…הנה קטע מתוך “האושר”. זה לא שם של שיר. האושר שטראנסטרומר יצר. במילים. במחיצת או למרות הבדידות והמחשבות על המוות.

“… ואני מתעורר אל האולי המוצק

הנושא אותי בתוככי עולם מתערער.

וכל תמונה מפשטת של העולם בלתי אפשרית כמו

שרטוט לסערה.

בבית עמדה אנציקלופדיה יודעת כל, מטר

אחד בכוננית הספרים, ממנה למדתי לקרוא.

ברם לכל אדם נכתבת האנציקלופדיה שלו,

הצומחת בכל נשמה,

נכתבת והולכת למן הלדה, מאות אלפי

דפים נדחקים זה אל זה

ובכל זאת נותר אויר ביניהם! כמו עלים רועדים

ביער. ספר הסתירות.

מה שכתוב שם משתנה בכל שעה, התמונות מתקנות

את עצמן, המילים מהבהבות.

גל ענק מתגלגל דרך הטקסט כלו,

ואחריו עוד גל ענק, ועוד אחד…”

 

 

ובעמוד הבא, כביכול בסתירה מוחלטת, מודפס השיר: מרס 1979

“מואס בכל המדברים מילים, מלים ללא לשון

נסעתי לאי שהשלג כיסה.

לעולם הבר אין מילים.

דפים נקיים מכתב משתרעים לכל כוון!

אני נתקל בעקבות פרסות צבאים בשלג.

לשון ללא מילים.”

תומס טראנסטרומר – חתן פרס נובל 2011

כל השירים

תרגום מופלא משוודית:   גלית חזן-רוקם.

Leave a Reply