Seahorse Winery
independent winemaker
Jerusalem mountains

info@seahorsewines.com

054-4843495 02-5709834

יקב סוסון ים
בר גיורא - הרי ירושלים
יקב בוטיק עצמאי
You Are Viewing

A Blog Post

טרואר…

טרואר…

האם הצלחתי להבין את משמעות המושג הזה? האם פיצחתי את “התעלומה” שכה מרבים לדבר עליה בעולם היין…?

יום שלם ביליתי במחיצתו של ריינהארטלווינשטיין, בעלים ויינן של יקב היימן- לוונשטיין. היקב נמצא בעמק נהר המוזל. הכרמים, הנקראים בגרמנית: הרי- ייןWeinberge ממוקמים על הצלעות התלולות של הגבעות העולות מן הנהר.

השיחה גלשה למחוזות שונים. אחרי הסיור ביקב, יצאנו לאכול צהריים. בקבוק היין שנפתח- ריזלינג, מיותר לומר, היה טעים מאד. אחר כך סיירנו בכרמים. ריינהארט הצביע על סוגי הציפחה השונים בכל כרם. לא צריך רקע מיוחד בגיאולוגיה כדי להבין במה מדובר. הצבעים השונים של אבן הציפחה היו ברורים לעין…

בהמשך טעמנו 8 יינות ריזלינג, כולם מאותה שנה. כל אחד מכרם שונה. ליתר דיוק: 7 יינות מכרמים שונים, ואחד, יין ברמה הבסיסית, היה בלנד של כמה כרמים. כמובן שהיו יינות שאהבתי יותר מאחרים, אבל לא בזאת מדובר. הדבר המעניין בטעימה לא היה איזה יין יותר טוב, אלא השוני. הניואנסים בין יין ליין. וזה- היה מדהים. כל תיאוריות הטרואר- סוגי האדמה השונים, עליהם אנו שומעים כה רבות, הפכו כאן, אולי לראשונה, למציאות נראית לעין וברורה לחיך. עם כל מזיגה הניח ריינהארט אבן ציפחה אחרת על השולחן…

טרואר, עליו כתב ריינהארט ספר שלם, הוא מושג גדול. הוא הרבה יותר גדול מסוג האדמה או האבן בה גדלה הגפן. טרואר כולל לפחות: מקום, גפן ואדם. כל אחד משלושת אלה כולל פרמטרים או תת סעיפים נוספים. מסובך? כן ולא. יינן שאין ליבו או ראשו נתונים לענייני טרואר, וזו זכותו, או לפחות אין בזאת “פשע נגד האנושות”, יכול לייצר יין מעולה, שאין בו זכר לטרואר. היינן הכתיב ליין לאן ללכת. הוא השתלט על התהליך. הוא עיצב את היין בצלמו, ולא בצלם הטרואר. אפשרי, והדבר לא מעלה או מוריד בהכרח את איכות היין.

ובכל זאת… יופיו של יין המבטא טרואר הוא, בעיני, באופיו הברור. בטעמים ובניחוחות המבדילים בינו לבין יין אחר. אבל כאן צריכה להיאמר הסתייגות. הסתייגות בעייתית, המעלה סימני שאלה רבים. אין לנו כל אפשרות לחוש, לזהות ולהנות מיין טרואר, בתור שכזה, אלא אם כן ניצבים בסמוך, כמה בקבוקים נוספים. כלומר: אם איננו עושים טעימת רוחב. הווה אומר: טועמים מספר יינות שהשוני ביניהם הוא אזור הגידול. וזאת בעיה. כי ביום יום אנו שותים בקבוק יין בודד. והאמת היא, שמעבר להערכתנו אם היין הוא “טוב” או “לא טוב”, אינני חושב שניתן לזהות טרואר בטעימה של יין אחד. את זאת הבנתי בסיומה של הטעימה הארוכה, המתישה, המרתקת והמאתגרת אצל ריינהארטלווינשטיין. היין הראשון בזמן הארוחה היה טעים מאד. נקודה. כלומר לא זיהיתי טרואר. האמת- לא התאמצתי במיוחד. אכלנו, שתינו, דיברנו – וזה היה בהחלט מספק. מי צריך טרואר לארוחת צהריים?…

טוב, אומר זאת שוב, בצורה קצת יותר ראדיקלית: כשאת/ה שותה קברנה סוביניון של יקב רמת הגולן, את/ה לא מזהה שום בזלת ושום אקלים. קישקוש. אתה שותה יין טוב מאד. נקודה. אם נטעם זה לצד זה, קברנה סוביניון מכרם אודם, יהונתן, רמות נפתלי, הרי ירושלים, ויער יתיר – נוכל להתחיל לדבר על טרואר.

להסרת הספק: אני מאוד בעד “יין טרואר”. אבל האמת היא שה”הנאההטרוארית”, מאופיו השונה והמיוחד של יין כזה, אפשרית רק באותם רגעים לא שכיחים הנקראים טעימת רוחב.

19.6.14 זאב דוניה©

נהר המוזל, גרמניה.

Leave a Reply